hardy

5) Island

Isländska kvartetten Pollapönk grundades 2006 av gitarristerna Haraldur Freyr Gíslason och Heiðar Örn Kristjánsson från post-punktrion Botnledja. I verkliga livet är Haraldur Freyr ordförande i förskolalärarnas förening och Heiðar Örn är förskolelärare.

Pollapönk är ett projekt inom deras examen vid Isländska högskolan för pedagogik.