16) Schweiz

Det här bidraget sjungs av medlemmar av Frälsningsarmén – den 95 år gamla Emil Ramsauer är den äldsta artisten någonsin i ESC.

Gruppen heter Takasa och låten ”You and me”. Från början hade de tänkt uppträda i Frälsningsarméns kläder, men eftersom det är förbjudet med politiska budskap i ESC fick de tänka om.